Home

About my work

Gaeilge

Exhibitions

Blog

Links

Contact

Diaspora/ Tinteáin   - ARTIST’S STATEMENT

 

 

 

(To view images from this body of work, click on the following links)

 

The Hamilton Gallery, Sligo, October 2016

 

Áras Éanna, Inis Oírr, Aran Islands, Galway Bay, June 2015

 

An Gailearaí, Gaoth Dobhair, Co. Donegal, April 2016

 

———————————————————————————

 

STATEMENT -

 

A poem by Cathal Ó Searcaigh entitled: "Na Bailte Bánaithe" was the inspiration for this body of work, a poem about how spirits haunt the land, long after the people who lived there have gone. I spent some time in the Donegal Gaeltacht a few years ago, exploring the old abandoned houses that were mentioned in the poem. And I began a series of paintings of empty fireplaces, a yearning perhaps, to make contact with those long gone from the place. The second series is of skies – symbolising the possibilities and promise of a new life.

 

 

Dán leis an bhfile Cathal Ó Searcaigh a bhí mar spreagadh don saothar ealaíne seo, dán dár teideal: “Na Bailte Bánaithe”. Dán í seo a léiríonn cé mar a mhaireann spiorad daoine i gcuimhne áite fiú má tá said imithe ar shlí na fírinne. Chaith mé tréimhse cónaithe i nGaeltacht Thír Chonaill cúpla bliain ó shin agus thosnaigh mé ag cuartú na seantithe tréigthe a bhí luaite sa dán - ag iarraidh sórt eicint teagmháil a dhéanamh leo siúd i mbéal an uaignis. Is machnamh ar an imirce is mó a bhí i gceist agam. Tá dhá shraith pictiúirí ann – sraith amháin de thinteáin tréigthe agus sraith eile de spéirthe ceobhránacha.

 

 

Click here to return to the All Exhibitions page

 

To read about my latest work and further musings,

sign up to my blog: here

 

 

Ceo no.4

 

25 x 30cm,  acrylic on canvas,  2015

 

Tinteán Tréigthe no.3

 

50 x  50cm,  oil on canvas,  2014